Genel Kurul Duyurusu

TRABZONLU İŞ ADAMLARI VE BÜROKRATLARI DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

 

DUYURU

 

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısı, 27.05.2018 tarihinde Ihlamurkuyu Mah. Bübüldere Cad. Çırçır Ormanı Ümraniye İstanbul adresinde saat 14.00 da aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantının 01.07.2018 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır. Genel kurul üyelerimize önemle duyurulur.

 

Genel Kurul Gündemi

1)    Açılış.

2)    Başkanlık Divanının Teşekkülü Ve Başkanlık Divanını Genel Kurul Tutanağının İmzalaması Hususunda Yekti Verilmesi

3)    Saygı Duruşu Ve İstiklal Marşının Okunması.

4)    Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması Ve Müzakeresi

5)    Bilânço, Gelir Ve Gider Hesaplarının Müzakeresi

6)    08.05.2016 /27.05.2018 Tarihleri Arası Dernek Ve İktisadi İşletme Bilanço Ve Gelir Gider Tablolarının Okunması, Görüşülmesi Ve Onaylanması

7)    Denetleme Kurulu Raporunun Okunması, Müzakeresi Ve Onaylanması

8)    Yönetim Kurulu İle Denetim Kurullarının Ayrı Ayrı İbrası

9)    Yeni Dönem Çalışma Programı Görüşülmesi.

10) Dernek Ve İktisadi İşletmesinin Yeni Dönem Tahmini Bütçelerinin Görüşülmesi Ve Onaylanması

11) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu Asıl Ve Yedek Üyelerinin Seçimi.

12) Dilek Ve Temenniler.

13) Kapanış.